Blitzortung.org Forum

Full Version: Purchase of the BLUE or RED system
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Does anyone of you have a BLUE or RED system for sale?  Confused

When do you think it will be possible to purchase the system again?
Hi! i have RED system. Can i text u?
(2024-02-26, 06:58)wymiana posłuszny Wrote: [ -> ]Cześć! mam system RED. Czy mogę do ciebie napisać?

Jasne Wink
(2024-02-26, 07:57)slawko1616 Wrote: [ -> ]
(2024-02-26, 06:58)wymiana posłuszny Wrote: [ -> ]Cześć! mam system RED. Czy mogę do ciebie napisać?

Jasne Wink


Witam, jestem ze Słowacji, czy masz jeszcze system RED na sprzedaż i jaka jest cena? Dziękuję
(2024-02-26, 06:58)exchangeobedient Wrote: [ -> ]Hi! i have RED system. Can i text u?

write to my e-mail address and we will talk: slawko1616@gmail.com