Blitzortung.org Forum

Full Version: System Blue for sale - SOLD
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hi All,
Moving house and need to sell running system blue. E-field only, GPS antenna included. No enclosure, station ID 1613. Make me an offer!

Cheers.
(2024-02-25, 02:41)Arcadrian Wrote: [ -> ]Hi All,
Moving house and need to sell running system blue. E-field only, GPS antenna included. No enclosure, station ID 1613. Make me an offer!

Cheers.

what amount are you interested in?
(2024-02-25, 18:47)slawko1616 Wrote: [ -> ]
(2024-02-25, 02:41)Arcadrian Wrote: [ -> ]Hi All,
Moving house and need to sell running system blue. E-field only, GPS antenna included. No enclosure, station ID 1613. Make me an offer!

Cheers.

what amount are you interested in?

Not too sure so let me know what you think it's worth.
(2024-02-26, 05:59)Arcadrian Wrote: [ -> ]
(2024-02-25, 18:47)slawko1616 Wrote: [ -> ]
(2024-02-25, 02:41)Arcadrian Wrote: [ -> ]Hi All,
Moving house and need to sell running system blue. E-field only, GPS antenna included. No enclosure, station ID 1613. Make me an offer!

Cheers.

what amount are you interested in?

Not too sure so let me know what you think it's worth.

tell me before the quote, is it possible to ship such a set to Poland and what would be the shipping costs?
(2024-02-26, 08:00)slawko1616 Wrote: [ -> ]
(2024-02-26, 05:59)Arcadrian Wrote: [ -> ]
(2024-02-25, 18:47)slawko1616 Wrote: [ -> ]
(2024-02-25, 02:41)Arcadrian Wrote: [ -> ]Hi All,
Moving house and need to sell running system blue. E-field only, GPS antenna included. No enclosure, station ID 1613. Make me an offer!

Cheers.

what amount are you interested in?

Not too sure so let me know what you think it's worth.

tell me before the quote, is it possible to ship such a set to Poland and what would be the shipping costs?

25 euro for standard postage to Poland.
If still available, I'd like to purchase this system.

I tried messaging, but I'm not not sure if the messages are getting though as after I send my message I get redirected to a page saying that I don't have access.
(2024-02-26, 10:04)Arkadyjski Wrote: [ -> ]
(2024-02-26, 08:00)sławko1616 Wrote: [ -> ]
(2024-02-26, 05:59)Arkadyjski Wrote: [ -> ]
(2024-02-25, 18:47)sławko1616 Wrote: [ -> ]
(2024-02-25, 02:41)Arkadyjski Wrote: [ -> ]Cześć wszystkim,
Przeprowadzam się i muszę sprzedać system operacyjny w kolorze niebieskim. Tylko pole elektryczne, antena GPS w zestawie. Brak obudowy, ID stacji 1613. Proszę o ofertę!

Dzięki.

jaka kwota Cię interesuje?

Nie jestem pewien, więc daj mi znać, ile Twoim zdaniem jest to warte.

przed wyceną powiedz mi, czy jest możliwość wysyłki takiego zestawu do Polski i jaki byłby koszt przesyłki?

25 euro za przesyłkę standardową do Polski.

Ciężko mi to oszacować, proszę o przybliżoną cenę Smile
Hello Arcadian
I am interested by your the blue station.
Can you give me your price? i rhink just the station I think around €200 + shipping to France. 
Do you have any photos? to see the status? there are no ferrites?
thank you

jean-sebastien