Blitzortung.org Forum
ikkje et norsk forum - Printable Version

+- Blitzortung.org Forum (https://forum.blitzortung.org)
+-- Forum: Public Forums (https://forum.blitzortung.org/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Forum: Non-English (https://forum.blitzortung.org/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Thread: ikkje et norsk forum (/showthread.php?tid=1885)ikkje et norsk forum - Geir - 2016-07-30

Hei til alle

Eg ser de er ikkje lagt et Norsk forum ,men dei andre landa i norden har fått ?? Angel


RE: ikkje et norsk forum - ThunderSwan - 2016-07-30

Jeg støtter deg med det at vi trenger et Norsk forum Geir, men vi har Non-English for slike saker da vel?

I do support Geir in his thoughts about a Norwegian forum sub-division, but I mentioned that we have the Non-English place for posts not in English. Hope my reply here is okay and not against the rules, or anything.


RE: ikkje et norsk forum - Geir - 2016-07-30

(2016-07-30, 11:28)ThunderSwan Wrote: Jeg støtter deg med det at vi trenger et Norsk forum Geir, men vi har Non-English for slike saker da vel?

I do support Geir in his thoughts about a Norwegian forum sub-division, but I mentioned that we have the Non-English place for posts not in English. Hope my reply here is okay and not against the rules, or anything.

Ja eg ser den ,men dei andre nordiske landa har fått så Norge da ?