Blitzortung.org Forum
"Lightning-Fast" on võrdne välgukiirusega? - Printable Version

+- Blitzortung.org Forum (https://forum.blitzortung.org)
+-- Forum: Public Forums (https://forum.blitzortung.org/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Forum: Non-English (https://forum.blitzortung.org/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Thread: "Lightning-Fast" on võrdne välgukiirusega? (/showthread.php?tid=3595)"Lightning-Fast" on võrdne välgukiirusega? - ksleini - 2021-11-23

Ma küsin, miks Bleachi tegelane väidab, et ta on välkkiire cinema hd

Ja kui vastus on "Ei", siis kui kiire on "Sättekiire"?