pomoc w uruchomieniu zestawu, mazowieckie, Sokołów Podlaski
#3
Apologies on translation Google English to Polish .. Big Grin 

System Red jest dokładnie wyjaśniony na stronie „osłaniaj obszar”
http://blitzortung.org/cover_your_area.php
  w dokumencie:
Dokumentacja_2014-05-11_Red_PCB_10.4_PCB_12.3_PCB_13.1_PCB_14.1.pdf

Elementy pola H można montować praktycznie w dowolnym miejscu, nawet w piwnicy, jeśli obszar jest tak bezgłośny, jak to możliwe.

Sonda pola E może być „testowana” wewnątrz, jeśli nie zbyt głośna, ale musi DZIAŁAĆ na zewnątrz, co najmniej kilka metrów nad ziemią, nieuziemiona, jak najdalej od konstrukcji i źródeł hałasu. Sonda E NIE działa jako antena. Używa innej zasady i jest niezwykle wrażliwa. Napój gazowany może pociągnąć; zakładka będzie działać jak sonda. 10 cm pionowy drut jest całkiem odpowiedni. Sonda E jest praktycznie odporna na składniki H lub magnetyczne, ale jest bardzo wrażliwa na stan naładowania elektrycznego w atmosferze.
widzieć
https://forum.blitzortung.org/showthread.php?tid=2749
------------------------------------------------------------------------------------------------
System Red is thoroughll explained on the 'cover your area page'

http://blitzortung.org/cover_your_area.php
 in the document:
Documentation_2014-05-11_Red_PCB_10.4_PCB_12.3_PCB_13.1_PCB_14.1.pdf

H-field elements can be mounted virtually anywhere, even a basement, if the area is as noise-free as possible.

E field probe can be 'tested' indoors, if not too noisy, but must OPERATE outside, at least a couple of meters above ground, ungrounded, and as far from structure and noise sources as possible.  The E probe does NOT function as an antenna.. it uses a different principle, and is extremely sensitive.  A soda can pull; tab will work as a probe.. 10cm vertical wire is quite adequate. E Probe is virtually immune to H or magnetic components, but very sensitive to the electrical 'charge' state in the atmosphere.
see
https://forum.blitzortung.org/showthread.php?tid=2749


Stations: 689, 791, 1439
Reply


Messages In This Thread
RE: pomoc w uruchomieniu zestawu, mazowieckie, Sokołów Podlaski - by cutty - 2019-05-29, 13:45

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)