pomoc w uruchomieniu zestawu, mazowieckie, Sokołów Podlaski
#1
Kupiłem jakiś czas temu zestaw bodajże "system red", używany. Nie mam kompletnie pojęcia jak to uruchomić, jak zacząć, gdzie się zalogować itp. Mam możliwość zamontowania to na dosyć wysokim obiekcie około 50m. Widzę jest kilka stacji działających obok mojej miejscowości.
Reply
#2
(2019-05-29, 07:31)djrobson Wrote: Kupiłem jakiś czas temu zestaw bodajże "system red", używany. Nie mam kompletnie pojęcia jak to uruchomić, jak zacząć, gdzie się zalogować itp. Mam możliwość zamontowania to na dosyć wysokim obiekcie około 50m. Widzę jest kilka stacji działających obok mojej miejscowości.

Hi djrobson.


I apologize in advance I will write with the help of Google translate English)  Tongue

I want to assure you that basic and the main step is that you already have a system in your hands.
And connecting it is not complicated when connecting the computer to the router)

Let me give you some installation tips.

You must have to choose the place where the main unit (PCB) is located, which requires a permanent connection to the Internet.
And where to place antennas H.Field and (E.Field system blue).
In my case this is my house's main unit located in my room antennas located on the closet away from electrical gadgets.

I want to say that the height of the antennas H.Field and E.Field is not as important as the noise from electric gadgets.

Ideally, it would be good for you to contact neighbors who have an existing station and ask for help in them.
And so write here on what step you are stuck and with God's help we will solve your problem in mounting your station.

P.S.

You can set up and run in the test mode (not permanent) even at home.
The GPS and the H.Field antenna can be placed on the window's bottom of your window.
(E.Field system blue) Antenna can not be connected at all...

System red what is yours like?

[Image: red_1b.jpg]
[Image: red_2b.jpg]


Best regards, Volodymyr
Lightning Volodymyr Lightning

Station: 2224
Reply
#3
Apologies on translation Google English to Polish .. Big Grin 

System Red jest dokładnie wyjaśniony na stronie „osłaniaj obszar”
http://blitzortung.org/cover_your_area.php
  w dokumencie:
Dokumentacja_2014-05-11_Red_PCB_10.4_PCB_12.3_PCB_13.1_PCB_14.1.pdf

Elementy pola H można montować praktycznie w dowolnym miejscu, nawet w piwnicy, jeśli obszar jest tak bezgłośny, jak to możliwe.

Sonda pola E może być „testowana” wewnątrz, jeśli nie zbyt głośna, ale musi DZIAŁAĆ na zewnątrz, co najmniej kilka metrów nad ziemią, nieuziemiona, jak najdalej od konstrukcji i źródeł hałasu. Sonda E NIE działa jako antena. Używa innej zasady i jest niezwykle wrażliwa. Napój gazowany może pociągnąć; zakładka będzie działać jak sonda. 10 cm pionowy drut jest całkiem odpowiedni. Sonda E jest praktycznie odporna na składniki H lub magnetyczne, ale jest bardzo wrażliwa na stan naładowania elektrycznego w atmosferze.
widzieć
https://forum.blitzortung.org/showthread.php?tid=2749
------------------------------------------------------------------------------------------------
System Red is thoroughll explained on the 'cover your area page'

http://blitzortung.org/cover_your_area.php
 in the document:
Documentation_2014-05-11_Red_PCB_10.4_PCB_12.3_PCB_13.1_PCB_14.1.pdf

H-field elements can be mounted virtually anywhere, even a basement, if the area is as noise-free as possible.

E field probe can be 'tested' indoors, if not too noisy, but must OPERATE outside, at least a couple of meters above ground, ungrounded, and as far from structure and noise sources as possible.  The E probe does NOT function as an antenna.. it uses a different principle, and is extremely sensitive.  A soda can pull; tab will work as a probe.. 10cm vertical wire is quite adequate. E Probe is virtually immune to H or magnetic components, but very sensitive to the electrical 'charge' state in the atmosphere.
see
https://forum.blitzortung.org/showthread.php?tid=2749


Stations: 689, 791, 1439, 3020
Reply
#4
Z różnych względów losowych i osobistych zestaw nadal leży na półce nie uruchomiony. Sezon w pełni, to musi zacząć działać, biorę się za pracę.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)